õhusaaste hindamine
Eesti Energia Õlitööstuse õhusaaste
Link
õhusaaste hindamine
Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama õhusaaste
Link
keskkonnamõju strateegiline hindamine
Vahtra suurfarmi õhusaaste modelleerimine
Link
Pinnaste mass-stabiliseerimisvõimaluste katselõigu uurimistööd
Link
  • 2014. Soojuselektrijaamade uuring Eestis. Ramboll Denmark
  • 2014. Air quality measurement study, odor survey. Eesti Energia Õlitööstuse AS
  • 2014. Uuring Uus-Kiviõli kaevanduse mõjust loomastikule ja Natura 2000 alade inventuur. Eesti Energia Kaevandused AS
  • 2012. Põlevkivituhaalased konsultatsioonid. Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS
  • 2012. Nord Stream täiendavate gaasitorude rajamise teostatavusuuring. Ramboll Oil & Gas / Nord Stream AG
  • 2012. Kavandatava 300 MW CFB elektrijaama ala keskkonnaülevaatus. Alstom Estonia AS
  • 2010. Aruküla avariireservelektrijaama (AREJ) asukohavalik. Elering OÜ
  • 2008. Tehniline abi keskkonnasaaste vähendamiseks Ahtme SEJ-s. Kohtla-Järve Soojus AS
  • 2007. T1 Tallinn-Narva maantee lõigu Maardu-Valgejõe eluslooduse seire. Maanteeamet