• 2015. VKG Soojus AS Ahtme TRK ja VKG Energia OÜ Põhja SEJ tootmisalade lähteolukorra aruande koostamine. VKG Soojus AS ja VKG Energia OÜ
  • 2015. Warmeston OÜ vee erikasutusloa taotluse koostamine. OÜ Warmeston
  • 2015. AS Tallinna Lennujaam vee erikasutusloa taotluse koostamine. AS Tallinna Lennujaam