Sauga valla üldplaneering ja KSH

Sauga valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tellija: Sauga Vallavalitsus

Kestus: 2013 – 2016