Põlva-Valga-Võru jt maakonnaplaneeringute KSH

Põlva, Valga, Võru, Jõgeva, Järva, Hiiu ja Saare maakonnaplaneeringute KSH.

Tellijad: Põlva Maavalitsus, Valga Maavalitsus, Võru Maavalitsus, Jõgeva Maavalitsus, Järva Maavalitsus, Hiiu Maavalitsus, Saare Maavalitsus

Kestus: 11/2013 – 2016