asukohavalik ja analüüs
Elektrituulikute asukohavalik ja analüüs
Link
asukohavalik ja analüüs
Kaitseliidu lasketiiru asukohavalik
Link
  • 2020-kestab. Viimsi valla ettevõtlusanalüüs
  • 2019-kestab. Lääneranna korduva üleujutusega ala piiri määramine
  • 2019. Rail Balticu Pärnu kaubajaama, lennujaama, Loode-Pärnu ja Niidu tööstusalasid ning Pärnu kaubasadamat ühendava multimodaalse transpordikoridori uuring
  • 2018. Saaremaa arengustrateegia alusanalüüs