Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering

Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine.

Tellijad: Pärnu Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus, Elering AS

Kestus: 2013-2015