Tallinna lennujaama lennuliiklusala dendroloogiline inventeerimine

Tellija: AS Tallinna Lennujaam

Kestus: 06/2014