Kohtla-Järve IV lubjakivikarjääri KMH

Tellija: VKG Tsement OÜ

Kestus: 08/2015 – 06/2017