• 2016. Riigitee 21182 Viki – Kurevere km 6,009 asuva Sülla silla ümberehituse omanikujärelevalve teostamine
  • 2016. Riigiteede 21102 Mustjala – Kihelkonna – Tehumardi km 25,588 ja 21109 Tiirimetsa – Lümanda km 16,587 Lümanda liiklusohtliku ristmiku ümberehitamise omanikujärelevalve teostamine
  • 2016. Riigitee nr 21144 Leisi – Triigi km 0,0-1,769 rekonstrueerimise omanikujärelevalve
  • 2015-2016. Riigimaantee nr 20141 Rapla-Varbola km 0-2,8, 20142 Alu keskuse tee km 0-0,7 ja 20145 Ülejõe-Ridaküla km 0-2,8 remondi ja riigimaantee nr 20141 Rapla-Varbola km 0-2,8, 20142 Alu keskuse tee km 0-0,7 välisvalgustuse ja kergliiklustee lõigu ehituse ning 20145 Ülejõe-Ridaküla km 0-2,8 liiklusmärkide paigalduse omanikujärelevalve teostamine
  • 2014-2016. Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 37,4-46,8 teelõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine