• 2013-kestev. Rail Baltic’u rajatiste eelprojektid
  • 2015-2017. Tartu raudteejaama jalgteetunneli rekonstrueerimistööde projekt