Juuliku eritasandiline ristmik
Link
Tallinna ringtee liiklussõlmed
Link
  • 2013–2015. Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 116,0-120,3 eskiislahenduse koostamine ja km 120,3-122,8 tehnilise projekti koostamine