keskkonnamõju hindamine
Nord Stream 2 KMH
Link
keskkonnamõju hindamine
Kohtla-Järve IV lubjakivikarjääri KMH
Link
keskkonnamõju hindamine
Loode-Eesti meretuulepargi rajamise KMH
Link
  • 2017-kestev. Kaitseväe keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks kasutatava maa-ala piiritähistuse (ohuala piiritähistus), RMK matkaradade ja RMK vaatetorni ehitusprojekti KMH. Kaitseministeerium
  • 2016-kestev. Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõppe rajatiste projekteerimise projekti KMH. Kaitseministeerium
  • 2016-kestev. Sillamäe sadamasse ammoniaagiterminali rajamise KMH. EuroChem Terminal Sillamäe AS
  • 2015-kestev. Nord Stream 2 (täiendavate gaasitorude rajamise) projekti keskkonnamõju hindamine. Ramboll Finland / Nord Stream 2 AG
  • 2015-2017. Kohtla-Järve lubjakivikarjääri KMH. VKG Tsement OÜ
  • 2013-kestev. Loode-Eesti rannikumerre kavandatava meretuulepargi rajamise KMH. Nelja Energia AS