• 2016. Sibble küla küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine (Rootsi)
  • 2016. Viljandi linna sademeveetorustike arengukava täiendamise 2.etapp
  • 2016. Tarvastu valla Kärstna küla I järgu vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine. Põhiprojekt
  • 2016. Mäeltküla tööstuspargi tehnovõrkude ja teeprojekti eelprojekti projekteerimine
  • 2015-2016. Kääpa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimine