Põllualuse kraavi ja Ratva oja tehnilise seisundi eksperthinnang

Tellija: Eesti Energia Kaevandused AS

Kestus: 01/2015 – 07/2015