keskkonnamõju hindamine
Balticconnector konsultatsioon ja KMH programm
Link
keskkonnamõju hindamine
Tallinna lennujaama arendusprojekti KMH
Link
keskkonnamõju hindamine
Sindi hüdrosõlme KMH
Link
 • 2013-2015. Balticconnector (Eesti-Soome gaasijuhtme) projekti KMH. Ramboll Finland Oy
 • 2013-2014. Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti KMH. AS Tallinna Lennujaam
 • 2013. Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise KMH. RAJU AS
 • 2011. Karude kruusamaardla Karude IV liivakarjääri KMH. Nordecon AS
 • 2011. Tallinna ringtee (km 37,8-38,4) ja Tallinn-Paldiski maantee (km 24,7-27,2) rekonstrueerimise eelprojekti KMH. Maanteeamet
 • 2011. AS TankChem välisõhu saasteloa taotluse KMH. TankChem AS
 • 2011. Aegna sadama rekonstrueerimise tehnilise projekti KMH. Tallinna Kommunaalamet
 • 2011. Keila linna möödasõidu KMH. Maanteeamet
 • 2010. Jägala-Joa hüdroelektrijaama taaskasutuselevõtu KMH. Jägala Energy OÜ
 • 2010. Väo jäätmepõletusjaama KMH. Ben Energy OÜ
 • 2009. Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti KMH. Tartu linn, Tartu vald
 • 2009. Nord Stream (Läänemere gaasitoru) projekti KMH. Ramboll Oil & Gas
 • 2009. E20 Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu (km 78,4-90,5) eelprojekti KMH. Maanteeamet
 • 2009. E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu (km 40,0-68,0) ja Võõbu-Mäo (km 68,0-85,0) teelõigu eelprojekti KMH. Maanteeamet
 • 2009. Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne- Eesti saarestikus KMH. Veeteede Amet
 • 2008. T-15 Tallinn-Rapla-Türi maantee Tagadi-Rapla lõigu (km 23,9-47,5) eelprojekti KMH. Reaalprojekt OÜ
 • 2008. T1 Tallinn-Narva Rõmeda-Haljala teelõigu (km 78,4-90,5) eelprojekti KMH. Viru Teedevalitsus
 • 2008. T-5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee Rakvere-Sõmeru lõigu eelprojekti KMH. AS Teede Tehnokeskus
 • 2008. Projekti “Tehniline abi keskkonnasaaste vähendamiseks Ahtme soojuselektrijaamas” KMH. Kohtla-Järve Soojus AS