E20 Tallinn-Narva Loo-Maardu teelõigu ehitusjärelevalve

Tellija: Maanteeamet

Teostamise aeg: 2009 – 2013