Elektrituulikute asukohavalik ja analüüs

Vallimaa ja/või Sarapuu maaüksusele elektrituulikute rajamise asukohavalik ja analüüs.

Tellija: Tardek OÜ

Kestus: 03/2015-07/2015