Tartu-Viljandi-Sindi 330/110kV õhuliin

Tartu-Viljandi-Sindi 330/110kV õhuliini ehitustööde keskkonnahoiu järelevalve.

Tellija: Elering AS

Kestus: 2011-2014