• 2016. Põhimaantee nr 11 (E265) Tallinna ringtee km 6,0 – 9,7 Lagedi – Karla lõigu põhiprojekti koostamine
  • 2015-2016. Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 150-168 asuvale Altnurga-Kärevere lõigule 2+1 möödasõidualade ehituse tehnilise projekti koostamine
  • 2015-2016. Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 128-135 Võhmanõmme-Neanurme lõigule 2+1 möödasõidualade ehituse tehnilise projekti koostamine