keskkonnamõju strateegiline hindamine
Põlva-Valga-Võru jt maakonnaplaneeringute KSH
Link
  • 2016. Valga linna üldplaneeringu KSH väljatöötamise kavatsuse konsulteerimine. Valga Linnavalitsus
  • 2015-2016. Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneeringu KSH. Riigimetsa Majandamise Keskus
  • 2015-2016. Saare maakonnaplaneeringu KSH. Saare Maavalitsus
  • 2014-2016. Hiiu maakonnaplaneeringu KSH. Hiiu Maavalitsus
  • 2013-2016. Põlva maakonnaplaneeringu KSH. Põlva Maavalitsus
  • 2013-2016. Valga maakonnaplaneeringu KSH. Valga Maavalitsus
  • 2013-2016. Võru maakonnaplaneeringu KSH. Võru Maavalitsus
  • 2013-2016. Jõgeva maakonnaplaneeringu KSH. Jõgeva Maavalitsus
  • 2013-2016. Järva maakonnaplaneeringu KSH. Järva Maavalitsus
  • 2013-2016. Sauga valla üldplaneeringu KSH. Sauga Vallavalitsus