Sirgala karjääri veekõrvalduskraavi detailplaneering

Tellija: Illuka Vallavalitsus

Kestus: 2015 – 2016