Raasiku valla üldplaneering ja KSH
Link
üldplaneeringud
Kuusalu valla üldplaneering ja KSH
Link
 • 2019-kestab. Harku valla üldplaneeringut täpsustava teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu koostamine koos kaartide ja skeemidega ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangu koostamine
 • 2019-kestab. Kohila valla üldplaneeringu koostamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine
 • 2019-kestab. Väike-Maarja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • 2019-kestab. Lääne-Harju valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • 2019-kestab. Setomaa valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamine
 • 2019-kestab. Viru-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • 2019-kestab. Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ koostamine ja KSH
 • 2019-kestab. Kiili valla üldplaneeringu koostamin
 • 2019-kestab. Jõgeva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine
 • 2018-kestab. Põltsamaa valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • 2017-2019 vastu võetud. Raasiku valla üldplaneering. Raasiku Vallavalitsus
 • 2015-2018 lõpetatud. Kuusalu valla üldplaneering. Kuusalu Vallavalitsus
 • 2015-kestab. Uus-Kiviõli kaevanduse taristu üldplaneeringu teemaplaneering. Lüganuse Vallavalitsus