Keskkonnakompleksloa lähteolukorra aruande koostamine

VKG Energia OÜ Põhja SEJ ja VKG Soojus AS Ahtme keskkonnakompleksloa lähteolukorra aruande koostamine.

Tellija: VKG Energia OÜ ja VKG Soojus AS

Kestus: 09/2015 – 11/2015