Harju, Lääne ja Pärnu teemaplaneering

Harju, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“.

Tellijad: Harju Maavalitsus, Lääne Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Elering AS

Kestus: 2012 – 2016