Jõgeva maakonnaplaneering ja KSH

Jõgeva maakonnaplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tellija Jõgeva Maavalitsus

Kestus: 2013 – kestev