Riigimaantee nr 8 teelõik

Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 37,4-46,8 teelõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine.

Tellija: Maanteeamet põhja regioon

Teostamise aeg: 2014 – 2015