Vaida-Aruvalla teelõigu ehituse järelevalve

E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Vaida-Aruvalla teelõigu ehituse järelevalve

Tellija: Maanteeamet

Teostamise aeg: 2007 – 2008