Omapuhasti rajamise eksperthinnang Saku vallas

Kuus hüdrogeoloogiliste tööde eksperthinnangut omapuhasti rajamiseks Saku vallas.

Kestus: 09/2012 – 07/2013