Veekaitse meetmete väljaselgitamine

Maardu järve ja Maardu liiklussõlme vahelise ala veekaitse meetmete väljaselgitamine.

Tellija: Maanteeamet

Kestus: 02/2015 – 11/2015