• 2014. Messilä piirkonna teeliiklusmüra uuring Soomes. Ramboll Finland OY
 • 2014. Põrguvälja liiklussõlm ja Jüri jaotusring (mürataseme modelleerimine). Maanteeamet
 • 2014. Tallinna Lennujaama lennuliiklusala arendusprojekt (müra mõju hindamine). Tallinna Lennujaam AS
 • 2013. Paikuse tuulikute müra modelleerimine. Elektri Energia AS
 • 2013. E263 Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimine ja ehitus (müra uuringud). Maanteeamet
 • 2013. Aidu karjääri TP KSH tuulepargi mürauuringu täiendavad töö. Roheline Elekter AS
 • 2013. Kadaka pst 117/Tammepärja eelprojekti mürauuring. PO 2 OÜ
 • 2013. Vaivara valda Mustanina külla rajatava tuulepargi müra modelleerimine. Roheline Elekter AS
 • 2013. Müraalased konsultatsioonid. Ramböll Sverige AB
 • 2012. Mobiilse metallipressi ja kaablipuhastusseadme keskkonnamõju eelhinnang (müra modelleerimine). BLRT Refonda OÜ
 • 2012. Põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Rõhu lõigu km 0,0-7,2 teemaplaneeringu ja eelprojekti ja KSH koostamine (müra modelleerimine). Maanteeamet
 • 2012. Krüüdneri V karjääri müra modelleerimine. Kobras AS
 • 2012. Vahtra suurfarmi laiendamise DP KSH (müra mõjude hindamine, modelleerimine). Weiss OÜ
 • 2012. Tatari tn 51a, Tatari tn 53, Vana-Lõuna tn 4, Vineeri tn 2, Vineeri tn 4, Vineeri tn 6, Vineeri tn 8, Pärnu mnt 69, Pärnu mnt 69a ja Pärnu mnt 69b kinnistute detailplaneeringu mürauuring. K Projekt
 • 2012. Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine (liiklusmüra modelleerimine). Harju Maavalitsus, Lääne Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus
 • 2012. Militaarmüra mõõtmine ja hindamine Eestis. Kaitseministeerium
 • 2012. Riigimaantee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna lõigu km 4,2-5,3 mürauuring. Maanteeamet
 • 2012. Lilleoru detailplaneeringu mürauuring. SR Veod OÜ
 • 2012. Militaarmüra mõõtmine ja hindamine NATO ja EL riikides. Kaitseministeerium
 • 2011. Nursipalu harjutusvälja mürauuring. Kaitseministeerium
 • 2011. Nafta tn 1, Petrooleumi tn 6 kinnistu, Petrooleumi tn 8 kinnistu, Bensiini tn 9 kinnistu, Bensiini tn 9a kinnistu ja detailplaneeringu mürauuring. K Projekt AS
 • 2011. Rõõmu tn 2 ja 4 ning Vabaduse pst 175 kinnistute detailplaneeringu mürauuring. K-Projekt AS
 • 2011. Mere pst 104 ja sellega külgneva ala detailplaneeringu mürauuring. K-Projekt AS
 • 2011. Kakumäe tee 120 detailplaneeringu KSH liiklusmüra modelleerimine. Adepte Ekspert OÜ
 • 2011. Kakumäe tee 107 detailplaneeringu mürauuring Tallinnas. Adepte Ekspert OÜ
 • 2011. Õismäe tee 105, 105a, 107 ja 107a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu mürauuring. K-Projekt AS
 • 2011. Tallinna ringtee (km 37,8-38,4) ja Tallinn-Paldiski maantee (km 24,7-27,2) rekonstrueerimise eelprojekti keskkonnamõju hindamine (liiklusmüra modelleerimine). Maanteeamet
 • 2011. Karude kruusakarjääri Karude IV liivakarjääri keskkonnamõjude hindamine (müra modelleerimine, leevendusmeetmete väljatöötamine). Nordecon AS
 • 2011. Muhu vallas Võiküla külas Metsa maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang (müra modelleerimine). Estwind Energy OÜ
 • 2011. Klooga harjutusvälja detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra mõju hindamine). Kaitseministeerium
 • 2011. Pirkkala teede müraanalüüs. Ramboll Finland OY
 • 2011. Teeliiklusmüra modelleerimine Hallandis, Rootsis. Ramböll Sverige AB
 • 2011. Pärnumaa, Ruhnu ja Liivi lahe tuuleenergeetika planeerimine ja konsulteerimine (tuulepargi müra modelleerimine). Eesti Energia AS Taastuvenergia ettevõte
 • 2011. Sirgala tuulepargi keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra mõju hindamine). Toila Vallavalitsus
 • 2011. Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra mõju hindamine). Maidla Vallavalitsus
 • 2010. Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (mürast tulenevate mõjude hindamine). Narva Linnavalitsus
 • 2010. Kikepera harjutusvälja mürauuring. Kaitseministeerium
 • 2010. Paljassaare põik 16 detailplaneeringu mürauuring. Adepte Ekspert OÜ
 • 2010. Planeeritava ventilatsioonišurfi mürauuring. Eesti Energia Kaevandused AS
 • 2010. Ecobay mürauuring. Adepre Ekspert OÜ
 • 2010. Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu mürauuring. Kaitseministeerium
 • 2010. Astangu 7 kinnistu detailplaneeringu mürauuring. Adepre Ekspert OÜ
 • 2010. Liiklusmüra modelleerimine Järvastadeni piirkonnas. Rootsis, Ramböll Sverige AB
 • 2010. T5 Kirna teelõigu müraanalüüs. Nordecon Infra AS
 • 2010. Iru elektrijaama müra modelleerimine. Eesti Energia AS
 • 2010. Tagamaa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (tööstusmüra mõju hindamine). Elering OÜ
 • 2010. Jüri-Jaani kinnistu ja lähiala detailplaneering (müra modelleerimine). Eesti Energia AS Taastuvenergia ettevõte
 • 2010. Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra hindamine). Tallinna Keskkonnaamet
 • 2010. Tähetorni 90, 90B, 96; Tähetorni 98; Paldiski mnt 243B ja Paldiski mnt 241, 241D, 243A detailplaneeringute ala mürauuring. Adepte Ekspert OÜ
 • 2009. Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu mürauuring. Adepte Ekspert OÜ
 • 2009. Suur-Sõjamäe tn 42 kinnistu detailplaneeringuala mürauuring. Tallinna Linnaplaneerimise Amet
 • 2009. E20 Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu (km 78,4-90,5) eelprojekti keskkonnamõju hindamine (müra modelleerimine). Maanteeamet
 • 2009. E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu (km 40,0-68.0) ja Võõbu-Mäo (km 68,0-85,0) teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamine (müra modelleerimine). Maanteeamet
 • 2009. T15 Tallinn-Rapla-Türi maantee Tagadi-Rapla teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamine (müra modelleerimine). Reaalprojekt OÜ
 • 2008. Koguduse ja Saula detailplaneeringu liiklusmüraanalüüs. OÜ Kirikuvara Haldus
 • 2008. Maardu Lao tn 17/1, 17/2 ja 17/3 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra modelleerimine). AS Maardu Katlamaja
 • 2008. Paldiski Lõunasadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (müra modelleerimine). Tallinna Sadam
 • 2007. Tallinna linna välisõhu strateegiline mürakaart. Tallinna Keskkonnaamet