Rail Baltica sõiduautode pealelaadimisjaama asukoha valik

 

 

 

Skepast&Puhkim OÜ ning AS Eesti Raudtee sõlmisid Rail Baltic Estonia OÜga lepingu, mille raames tuleb välja selgitada tehniliselt ja majanduslikult optimaalseim sõiduautode pealelaadimisjaama terviklahendus. Antud kompleks peab võimaldama efektiivset sõiduautode peale ja mahalaadimisteenuse pakkumist.

Projekti 4 etapi käigus selgitatakse välja sõiduautode pealelaadimisjaama funktsionaalsuse, tehnilise ja ruumilise vajaduse ning pakutakse välja parima terviklahenduse koos teostatavus-tasuvusanalüüsiga.

Hankelepingu täitmise tähtaeg on 2018. a. mai algus.

Valmis Kernu ümbersõidu põhiprojekt

 

Maanteeameti tellimusel koostas Skepast&Puhkim OÜ põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 37-42 Kernu ümbersõidu põhiprojekti, mis kujutab endast möödasõidualadega 2+1 sõiduraja ja keskpiirdega teed, millel lubatud sõidukiirus saab olema 100 km/h.

Kavandatav uus Pärnu mnt trass hakkab teenindama läbivat transiitliiklust ning olemasolev Kernu vaheline teelõik jääb kohaliku liikluse teenindamiseks. Selle tulemusena peab liiklusohutuse tase paranema nii läbiva kui ka kohaliku liikluse jaoks. Uus Pärnu maantee trass pöörab olemasolevalt maanteelt paremale vahetult peale Kohatu tanklat ning läbib valdavalt põllumaid ja üksikuid metsaalasid. Ristumine kõrvalmaanteega 11360 on lahendatud eritasandilise liiklussõlmena. Ulukite ohutuse tagamiseks on kogu trassi ulatuses kavandatud loomatarad ja üks ülekäigukoht, kus on tarakatkestus. Põhimaantee E67 alla on kavandatud ka 3 konnatruupi.

Tutvu trassiskeemi joonisega SIIN.

Vaata lisaks ka projektist tehtud 3D animatsiooni SIIT.