Skepast&Puhkimi planeeringute veebilahendused

19. aprillil 2018.a toimusid ESRI päevad, kus osalesime ja tegime ettekande teemal paberjoonised versus veebirakendus. Viimasel ajal on üha rohkem küsitud veebipõhiseid lahendusi ja tendentsid planeeringujooniste koostamisel on hakanud muutuma.

Üldplaneeringu üheks lahutamatuks osaks on selle joonis ja väljatrükk ehk paberkaart. Kuid paberkaardi kasutamisega kaasnevad mitmed probleemid, mis praegusel infoajastul on ajale jalgu jäänud. Üldplaneeringu joonis on tihtipeale väga suur ja sellega kontorilaua taga töötada on peaaegu võimatu. Paberkaardiga töötamiseks tuleb see riputada eraldi seinale või kasutada suurt lauda, et head ülevaadet saada. Teiseks probleemiks on see, et teemasid, mida kaardil kujutada on väga palju ja see teeb kaardid kirjuks. Kihtide kattuvusel on raske leppemärke lugeda ning seetõttu võib olla vajadus koostada mitu erinevat teemakaarti ja pole võimalik kogu infot koos vaadelda.

Jooniste failidega töötamine võib samuti palju probleeme tekitada, kuna jooniste disain lähtub üldjuhul paberjoonise loogikast. Näiteks on joonise leppemärgid ühes nurgas, kuid oluline info hoopis teises nurgas. Lisaks on failid väga suuremahulised, seega tekivad suurendamise probleemid, kihtide sisse-väljalülitamine on aeglane jms.

Eelpool toodud probleeme aitab paljuski lahendada veebipõhine lahendus, mistõttu hakkab paberkaarti välja vahetama järjest enam veebirakendus. Näiteks ei ole veebis materjalide vaatamiseks vaja võimsaid arvuteid, info vaatlemise kiirus sõltub internetikiirusest. Veebirakendus on ka arusaadavam viis info esitlemiseks spetsialistide ringkonnast väljaspool.

Skepast&Puhkimi planeeringute osakonnas oleme välja töötanud erinevaid veebilahendusi, mis aitavad planeeringu infot paremini esitleda ja suurendada kasutajamugavust. Vt näidet siit.