Annikvere-Neanurme 2+1 sõidurajaga maanteelõik valmis

Annikvere-Neanurme 4,1 kilomeetri pikkusel lõigul ehitati vaheldumisi kaks 2+1 põhimõttel möödasõidulõiku pikkusega 1,5 ja 1,3 kilomeetrit. Selleks rajati kogu lõigu olemasoleva tee muldkehale lisaraja laiendused ja ehitati uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad tagamaks kohaliku liikluse ühenduse olemasoleva teedevõrgustikuga.  Vajalikesse kohtadesse rajatakse müratõkkeseinad.

Teeprojekti koostas Skepast&Puhkim OÜ.

Vaata lisa:

https://reporter.postimees.ee/4305373/2-1-soidurajaga-maanteeloik-kasutusvalmis
https://www.youtube.com/watch?v=u1hGZHKF3wE

http://www.postimees.ee/3865159/video-tallinna-tartu-maanteele-tulevad-moodasoidurajad