Algas Tallinn-Helsingi tunneli tasuvuse uuring ja mõjuanalüüs

Uuringud, mille käigus selguvad kahe riigi vahelise mere aluse raudteetunneli maksumus, tasuvusaeg ning võimalik tehniline lahendus, algavad juba selle aasta veebruaris. Esimesi tulemusi on oodata käesoleva aasta jooksul.

Püsiühenduse tasuvust ja laiemat mõjuanalüüsi asub teostama konsortsium koosseisus Ramboll Finland, Sito, Strafica, Urban Research TA, Pöyry Finland ning Skepast&Puhkim OÜ.

Konsortsium selgitab, kas raudteetunneli rajamine on põhjendatud, või peaksime pikemas perspektiivis keskenduma laevaliiklusele ja Tallinna-Helsingi sadamate arendamisele.

Mõlema stsenaariumi kohta valmib tasuvusarvestus ja laiem mõjuanalüüs. Uuringu käigus tehakse põhjalik taustaanalüüs, uuritakse rajatava püsiühenduse mõju nii Eesti, Soome, kui ka kogu Euroopa majandusele, demograafilistele arengutele, samuti sotsiaalsetele, regionaalsetele ning majanduslikele väljavaadetele mõlemas riigis. Teostatakse ka traditsiooniline tasuvusanalüüs ning antakse hinnang reisi- ning kaubamahtudele. Uuringus keskendutakse ka olemasolevale laevaliiklusele ning ühendustele sadamatega nii Tallinnas, kui ka Helsingis.

Loe lisa Äripäevast.