Kärdla keskväljak sai uuenduskuuri


4. novembril avati Hiiumaal Kärdlas uue ilme saanud keskväljak.

Skepast&Puhkim ülesandeks oli Kärdla keskväljaku ümberehituse projektis teostada insenerosade projekteerimine.  Põhiprojekti staadiumini koostasime projektdokumentatsiooni järgmistele osadele: teeehitus ja liikluskorraldus, veevarustus (sh hüdrandid), kanalisatsioon, sadeveekanalisatsioon (sh vihmapeenrad), drenaaž, elektrivarustus, sidevarustus.

Vaata lisa ka ERR uudisteportaalist.