Referents: Neanurme-Pikknurme 2+1 teelõigu põhiprojekt

Skepast&Puhkimi poolt valmis 2019. aasta detsembri alguses põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 135,5-141,9 Neanurme-Pikknurme 2+1 teelõigu põhiprojekt. Teelõigule projekteeriti mõlemas suunas u 2 km 2+1 keskpiirdega lõigud ning nende vahele 1+1 keskpiirdega lõik.

Projektiga parandati lahendust Tõrenurme ja Pikknurme ristmikule, viimases on uue lahendusega nihutatud harudega ristmik. Liiklusohutuse seisukohast on oluline bussipeatuste nihutatud lahendused koos siduvate jalgteede lahendusega ja müratõkkeseinte, ulukitarade, juurdepääsuteede ning hooldusteede projekteerimine.

Oleme projekteerinud juba üle kümne aasta Eestile olulisi ja keerukaid infrastruktuuriobjekte üle terve Eesti. Vaata ka teisi tehtud töid.

Varasemalt projekteeritud 2+1 teelõikude visualiseeringud