Suur samm edasi Eesti esimese meretuulepargiga

Keskkonnaministeerium avalikustas pea kümme aastat kestnud uuringute tulemused, mis hindasid esimese Eestisse plaanitava meretuulepargi võimalikke keskkonnamõjusid. Ühtegi otseselt negatiivset mõju nende uuringute käigus ei leitud, küll aga peab Hiiumaa loode- ja põhjarannikule meretuuleparki rajav Nelja Energia minema mitmes küsimuses kompromissile.

Loode-Eesti meretuulepargi arendaja ja Eesti ühe suurima tuuleenergia tootja AS Nelja Energia tegevjuhi Martin Kruusi sõnul on kõige olulisem, et kümme aastat kestnud uuringite ja läbirääkimiste tulemusel on nüüd jõutud nii keskkonna kui kogukonna seisukohalt sobivaima lahenduseni ning nüüd saab protsessiga edasi minna.

«Valminud keskkonnamõjude hinnang annab meile kindluse, et meretuulepark rajatakse viisil, millel puuduvad olulised negatiivsed mõjud nii Hiiumaa elanikele kui külalistele.”

Lisaks mürale, infrahelile ja vibratsioonile uuriti KMH käigus veel tuulepargi mõju merepõhja setetele ja rannaprotsessidele, merepõhja elustikule ja elupaikadele, vee kvaliteedile, hüdrodünaamikale, kalastikule, linnustikule, mereimetajatele, muinsusväärtustele, jääga seotud riske, navigatsiooniriskie, võimaliku õlilaigu levikut ning projekti visuaalset külge.

Meretuulepargi rajamise keskkonnamõju hindamise konsultant oli Skepast & Puhkim OÜ.

Loe lähemalt Postimehe artiklist.