Sügisene väljasõit ja Kose-Ardu teelõigu projekteerimine 2015-2017

Perioodil 2015-2017 osalesime Tallinn-Tartu põhimaantee Kose-Ardu teelõigu neljarajaliseks projekteerimisel.

Projekteeritava teelõigu pikkuseks oli 12,7 km, kuhu sisse jäi üks riste (Torupilli tunnel), kaks liiklussõlme (Kose-Risti ja Ardu), üks ökodukt ning üks samatasandiline loomade teeületuskoht.  Skepast&Puhkim OÜ meeskonna poolt teostatava töömahu hulka kuulusid:

  • teede-ehituslik osa
  • sademevee- ja kanalisatsioonitorustike osa
  • Torupilli tunneli rajatis
  • müraleevendusmeetmete projekteerimise osa

Kose-Ardu teelõigu ehituse peatöövõtjaks on TREV 2. Ehitustööd algasid 2017. aasta lõpus ja peaksid lõppema 2020. aasta sügisel. Teostame ehitataval teelõigul järelevalvet.

Töisesse rutiini vahelduse loomiseks ja ehitusobjektilt tagasiside saamiseks tegime meeskonnaga ühise väljasõidu objektile. Peale objekti külastust ning Oxforelli poolt pakutud kõhutäit, saime meeskonna koostööoskusi proovile panna 360° poolt korraldatud meeskonnamängus Päästke kolleeg.

Tänud kõigile osapooltele, Skepast&Puhkimi infra ja VK üksused, TREV 2, Oxforell ja 360°, ürituse kordamineku eest!