KeMÜ esimeheks valiti Hendrik Puhkim

MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing (KeMÜ) valis hiljuti järgmiseks kaheks aastaks uue juhatuse, kuhu kuuluvad Riin Kutsar, Jaak Järvekülg, Kaja Peterson, Karl Kupits, Elar Põldvere, Toomas Pallo ja Hendrik Puhkim. Juhatuse esimeheks valiti Hendrik Puhkim.

Foto: http://www.eaia.eu/

KeMÜ on loodud 2012 aastal ning ühendab endas keskkonnamõju hindamisega tegelevaid eksperte. Ühingusse kuulub 40 liiget.

Ühingu üldisem eesmärk on keskkonnamõju hindamise (nii KMH kui KSH) süsteemi paremaks muutmine ja keskkonnamõju hindamise kvaliteedi tõstmine Eestis ja tore, kui pisut ka Euroopas/maailmas. Et seeläbi paraneks KMH/KSH maine, sisuline otstarbekus ja otsustes keskkonnamõju arvestamine.

Ühing korraldab liikmetele arutelusid, teeb koostööd ametkondadega ning osaleb õigusloomes.