Eesti esimene avalik e-arutelu on edukalt toimunud

Uhkusenoodiga hääles võime öelda, et Eesti esimene avalik e-arutelu on edukalt toimunud!


Arutelu sisuks oli Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama KMH programmi tutvustus. Osalejaid oli kokku üle 30 ja rahule jäid nii otsustaja, arendaja kui ka SKPK meeskond. Eriline tänu Jürile ja Aidele, kes tegid selle võimalikuks. Usume, et e-arutelu on väga hea viis kaasata erinevatesse projektidesse laiemat avalikkust, mis sai nüüd esmakordselt praktikas ka tõendatud.

Järgmine avalik e-arutelu toimub 10. juunil ja osaleda saavad kõik huvitatud isikud. Teema: Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek ja avaliku arutelu. Lisainfo leiad siit.

Kohtumiseni uutel e-aruteludel!