Lennujaama lennuliiklusala ehitusleping


SÕLMITI SKEPAST&PUHKIM AS PROJEKTEERITUD TALLINNA LENNUJAAMA LENNULIIKLUSALA EHITUSLEPING


Tallinna Lennujaama lennuliiklusala ehitusleping uudis

Tallinna Lennujaam kuulutas septembris välja riigihanke projekti Tallinna lennuliiklusala ehitustööde teostamiseks, 9. märtsil sõlmiti ehitusleping hanke võitja Lemminkäinen Eestiga.

Ehituse maksumuseks kujuneb lepingu kohaselt 34,6 miljonit eurot, millest pool kaetakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Ehitustööde ettevalmistus algab käesoleva aasta aprillis ning ehitus peab olema valmis 2017. aasta lõpuks.

Ehitusprojekti raames rekonstrueeritakse olemasoleva lennuraja 20 aasta vanune kattekonstruktsioon, pikendatakse lennurada ning parendatakse ruleerimisteede ja õhusõidukite perroonialade süsteemi. Projektiga asendatakse praegune lennuvälja tuledesüsteem energia- ja keskkonnasäästlike süsteemidega ning paigaldatakse kõrgema kategooria lähenemistulede- ja navigatsioonisüsteemid.

Arendusprojekti eesmärgiks on tõsta Tallinna Lennujaama lennuohutuse taset, tõhustada lennujaama keskkonnasäästlikku ja efektiivset käitamist ning leevendada lennujaama infrastruktuuri ebasoodsat mõju ümbritsevale keskkonnale läbi lennujaama keskkonnaseisundi parendamise.

Tallinna lennujaama keskkonnaseisundi parendamiseks rajatakse lennuvälja idasuunale täiendav õhusõidukite jäätõrje ala, ehitatakse välja keskkonnanõuetele vastavad lumesulamisplatsid, rajatakse lumesulamisvete ärajuhtimis- ja monitooringusüsteemid ning ehitatakse nõuetekohane mootorite testimise ala.