2017. aasta 12 suuremast riigimaanteede remondiobjektist 5 on projekteerinud Skepast&Puhkim

 

E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee
12-kilomeetrine Kose-Ardu teelõik ehitatakse uuele trassile, mis lühendab Kose-Ardu vahelise vahemaa läbimise teekonda ca 1,3 km. Teele on kavandatud  müratõkkevallid ja -seinad ning üks ulukite läbipääs. Lisaks on kavandatud parklad ja puhkealad raskeliiklusele. Ehitustööde eesmärgiks on jätkata Tallinn-Tartu põhimaantee I klassi maanteeks ehitamisega Tartu suunal ning seeläbi suurendada liiklusohutust ja vähendada liiklusõnnetuste arvu. Eeldatav maksumus on 60 miljonit eurot. Tööd algavad suvel 2017.

 

Annikvere-Neanurme lõigule rajatakse kaks 2+1 põhimõttel möödasõidulõiku. Lisaks ehitatakse uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad tagamaks kohaliku liikluse ühenduse olemasoleva teedevõrgustikuga. Vajalikesse kohtadesse rajatakse müratõkkeseinad. Eeldatav maksumus on 4,5 miljonit eurot. Tööd algavad 2017. aastal.

https://www.youtube.com/watch?v=u1hGZHKF3wE
http://www.postimees.ee/3865159/video-tallinna-tartu-maanteele-tulevad-moodasoidurajad

 

Valmaotsa-Kärevere lõigule rajatakse 2+1 tee, kuhu tuleb neli möödasõidulõiku, kaks kummaski suunas. Vajalikesse kohtadesse rajatakse müratõkkeseinad ja kogu objekti ulatuses tulevad loomatarad ning vajalikesse kohtadesse loomade tagasihüppe kohad. Eeldatav maksumus on 8 miljonit eurot. Tööd algavad 2017. aastal.
https://www.youtube.com/watch?v=LdFnYjKGs2Q
https://www.youtube.com/watch?v=mCvGEFnKRPQ&t=181s

 

E67 Tallinn–Pärnu–Ikla maantee

Nurme õgvendus ja Nurme-Jänesselja 2+1 möödasõiduala ehituse käigus olemasolev tee rekonstrueeritakse ja 2+1 ristlõikega teelõigule paigaldatakse metallist karptalast keskpiire. Lisaks ehitatakse uus Nurmeveski sild ja remonditakse vana Nurme sild. Samuti ehitatakse välja jalg- ja jalgrattatee Jänesselja ringist Nurme ristmikuni. Maksumus on 5 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööd lõppevad 2017. aasta lõpus.

 

E265 Tallinna ringtee

Lagedi-Karla teelõigul rekonstrueeritakse 3,7 km Tallinna ringteed ning ehitatakse ümber 2+2 ristlõikega maanteeks. Rajatakse Karla viadukt ja Pirita-Ülemiste kanali sild. Eeldatav maksumus on 12 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööd algavad suvel 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=xot_ukHX6kE&t=38s

 

Allikas: https://www.mnt.ee/et/uudised/maanteeameti-12-suurimat-ehitusobjekti-2017-aastal