Valmis Türi tervisekeskuse detailplaneering

Türi Vallavolikogu kehtestas 30.03.2017. a Türi tervisekeskuse detailplaneeringu, mille koostajaks oli Skepast&Puhkim OÜ. Planeering oli algatatud 29. oktoobril 2015. a.

Planeeringuga kavandati Türi linna uus tervisekeskuse hoone aadressil Viljandi tn 26 ja 28. Detailplaneeringuga määrati alale uus otstarve – ühiskondlike ehitiste maa, lahendati ümberkruntimine, määrati ehitusõigus, tingimused projekteerimisele ning anti tehnovõrkude põhimõtteline lahendus.
Uue hoone asukoht ja ehitusõigus valiti selliselt, et see sobituks olemasolevate lähipiirkonna hoonetega ning moodustaks ümbritsevaga tervikliku linnaruumi. Samuti võeti arvesse hoone perspektiivset kasutusvajadust ning jalakäijaid ja kergliiklejaid eelistavad põhimõtted, kuna tegu oli avaliku hoonega linna peatänava ääres.
Detailplaneering oli Türi kehtivat üldplaneeringut muutev, kuid muutmise vajadus oli kooskõlas avaliku huviga ning planeeritav funktsioon oli võimalik sobitada olemasolevasse linnaruumi.
Planeeringu koostamise käigus tehti koostööd Türi Vallavalitsuse, Maanteeametiga, Maa-ametiga, Päästeametiga, Terviseametiga, lähimate naabrite jt osapooltega.