Balticconnector: Soome ja Baltikumi ühise gaasitoru avamine


Soome ja Baltikumi ühine gaasitoru sai riigipeade õnnistusel pidulikult avatud


11.12.2019 tähistati samaaegselt nii Paldiskis kui Helsingis toimunud pidulike tseremooniate käigus Balticconnectori avamist ja Balti-Soome ühise gaasituru loomist. Gaasiühenduse avasid Eesti president Kersti Kaljulaid ja Soome president Sauli Niinistö.

Balticconnectori gaasiühenduse kasutusele võtmisega liidetakse esmakordselt Euroopas kolme riigi – Soome, Eesti ja Läti – gaasiturud ühiseks Balti turuks kokku. Balticconnectori gaasiühendus on viimase aja suurim taristuprojekt Eestis ja Soomes, olles ühtlasi üks Euroopa Liidu ühise gaasituru võtmeprojekte. Balticconnectori merealuse osa pikkus Paldiskist kuni Inkooni Soomes on 77 kilomeetrit. Maapealse osa pikkus on Eestis 55 ja Soomes 21 kilomeetrit. Eesti-Läti gaasiühendus muutus ümberehituste käigus kahesuunaliseks, kirjutab Ärileht.

Loe täispikka artiklit: Delfi.arileht.ee


Skepast&Puhkim osalus projektis


Projekti kestus: juuni 2018 – oktoober 2019

Balticconnectori maagaasi ülekandetoru eesmärgiks on ühendada Soome ja Eesti maagaasi võrgud. Soome ja Eesti taristute integreerimine tagab sidusama ja mitmekesisema maagaasi võrgu Läänemere regioonis ning garanteerib Kirde-Euroopa EL-i liikmesriikide maagaasitarne ohutuse. Merepõhjas kulgev gaasitoru võimaldab gaasi ülekannet Soome ja Eesti vahel ning annab ühtlasi võimaluse Läti maa-aluste maagaasihoidlate rakendamiseks. Gaas saab liikuda mõlemas suunas ja seega saab gaasi transportida ka Soomest Eestisse.

Teostasime koos partneritega Balticconnectori Eesti territoriaalvetesse ja majandusvööndisse jääva merealuse osa ehitustööde keskkonnaseire. Projekti meeskonda kuulusid SKPK eksperdid, Maves AS, TalTechi, Tartu Ülikooli ja Eesti Ornitoloogiaühingu spetsialistid.

Seiretööd katsid järgmised Balticconnectori ehituse etapid:

  • Enne ehitustööde algust
  • Ehituse aegne seire

Merekeskkonna seire hõlmas järgmisi merekeskkonna komponente:

  • Merevee füüsikalised ja keemilised parameetrid
  • Pelaagilised kooslused
  • Merepõhja elupaigad tööde läbiviimise potentsiaalses mõjualas ja foonialal
  • Merepõhja setete keemilised parameetrid
  • Kalastiku koosluse struktuur tööde läbiviimise mõjualas ja foonialal
  • Merekeskkonna müratase
  • Linnustik