Pärnu lennuvälja liiklusala rekonstrueerimise projekti koostamine

AS Tallinna Lennujaam tellimusel koostasime Pärnu lennuvälja liiklusala rekonstrueerimise projekti, mis annab võimaluse uute lennuühenduste loomiseks Pärnuga. Projekti oli kaasatud üle kahekümne oma ala spetsialisti.

Projekti mastaap:

  • lennurada mõõtmetega ca 2000×30 meetrit;
  • perroon mõõtmetega ca 200×100 meetrit;
  • lennurada ja perrooni ühendav ruleerimistee laiusega 18 meetrit ja pikkusega 300 meetrit;
  • lennuvälja tulede süsteem ning perrooni valgustus
  • vajalikud nõuetekohased ohutusalad ja takistuste piirangupinnad;
  • elektri,- sademevee- ja kanalisatsioonitrasside süsteemid;
  • perimeetri- ja teenindusteede süsteem;
  • uus meteoroloogiajaam (Automated Weather Observation System – AWOS);
  • täppismaandumissüsteemi (Instrument Landing System – ILS Cat I) valmidus põhimaandumissuunal.

Tellija: AS Tallinna Lennujaam

Projekti kestus: 9 kuud, mai 2018 – veebruar 2019