Kose-võõbu teelõik on valmis


Augustis 2020 on liiklusele avatud uuele trassile läbi metsade ja rabade rajatud E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 23 km pikkune Kose-Võõbu 2+2 ristlõikega teelõik, mille eelprojekti on koostanud Skepast&Puhkim OÜ eelkäija Ramboll Eesti AS konsortsiumis Ramboll Finland OY-ga. Skepast&Puhkim OÜ meeskond on andnud oma panuse 12,7 km pikkuse Kose-Ardu lõigu põhiprojekti valmimiseks. Meie töömahu hulka kuulusid: teede-ehituslik osa, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike osa, Torupilli tunneli rajatis ning müraleevendusmeetmete projekteerimise osa. Skepast&Puhkim OÜ osales ka Kose-Võõbu lõigu järelevalve meeskonnas.

Mõningaid fakte Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa uue Kose-Võõbu trassi kohta:

  • Tänu uuele trassile lüheneb Tallinna ja Tartu vahemaa 3 km ehk varasema 184 km asemel on see 181 km.
  • Suurimaks lubatud sõidukiiruseks vastvalminud maanteelõigul saab soodsate ilmastikuolude korral olema kuni 120 km/h. Tänu teepikkuse lühenemisele ja suuremale sõidukiirusele võrreldes olemasoleva trassiga jääb liiklejate ajavõit trassi läbimisel 3 ja 7 minuti vahele.
  • Ristumised teiste teedega on lahendatud kas eritasandiliste ristmike või ristetena.
  • Kogu maanteelõigu ulatuses on paigaldatud ulukitarad. Rajatud on kolm loomatuvastuse süsteemiga varustatud samatasandilist ulukite läbipääsu, kaks ökodukti ning väiksemaid läbipääse väikeulukitele, kahepaiksetele ja roomajatele.
  • Teelõigule ei ole lubatud aeglaseid sõidukeid (traktorid, jalgrattad jne). Nemad saavad kasutada vana Tallinna–Tartu maantee lõiku. Ka ülegabariidilised eriveod suunatakse vanale trassile.
  • Rajatud on kolm puhkeala, kus lapsed saavad olla mängualal ja täiskasvanud turgutada end võimlemisalal ning vajadusel kasutada tualette.
  • Peamiselt ajakulu lühenemisest ja liiklusõnnetuste vähenemisest saavutatav sotsiaalmajanduslike efektide hinnanguline rahaline väärtus on 6 miljonit eurot aastas.