Ehitusturu langus on parim aeg oma järgmise arenduse planeerimiseks


Detailplaneeringute koostamisel on teile abiks Skepast&Puhkim OÜ tiim. Nõustame oma kliente kogu planeerimisprotsessi vältel, alates konsultatsioonist enne planeeringu algatamist kuni planeeringu kehtestamiseni.

Omame detailplaneeringu koostamise kogemust mitmetes valdkondades, alates elamumaast kuni tööstusparkideni. Meil on meeskonnas erinevad spetsialistid, keda saame detailplaneeringu lahenduse koostamisse kaasata ja seeläbi pakkuda parimat tulemust.

 

Asukohavalik, riskide ja võimaluste analüüs


Aitame Teil välja selgitada konkreetse maatüki ehituslikud võimalused ja riskid enne ostutehingut või detailplaneeringu protsessi alustamist. Aitame Teil valida Teie järgmisele arendusele sobivaima koha. Esindame Teid kohalikus omavalitsuses detailplaneeringu algatamise protsessis.

 • Ehitusõiguse analüüs
 • alusdokumentide analüüs
 • Riskide analüüs
 • Detailplaneeringu algatamise tugi
 • Tehniliste tingimuste taotlemine
 • jne

 

Uuringud ja hinnangud


Aitame saada ülevaate olemasolevast ja planeeritavast keskkonnast. Pakume erinevate planeeringuliikide jaoks kõikki vajalikke uuringuid ja ekspertiise ise või meie ulatusliku partnervõrgustiku kaudu. Mõõdame, arvutame ja analüüsime kõike, mida vaja!

Koostame dendroloogilisi uuringuid, visuaalsete mõjude hindamist, detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste mõjude hindamist jne. Pakume konsultatsiooni vaidluste lahendamiseks kehtivate planeeringute menetluse ja sisu osas.

 • Dendroloogilised uuringud
 • Visuaalsete mõjude hindamine
 • Detailplaneeringu asjakohaste mõjude hindamine
 • Planeerimisprotsessi eksperthinnangud

 

Detailplaneeringute koostamine


Koostame detailplaneeringuid lähtuvalt parimast võimalikust tasakaalust arendaja ja kogukonna huvide vahel. Mõtleme kaasa ja aitame luua paremat ruumi. Pakume täisteenust algatamisest kehtestamiseni, sh kõikide insenertehniliste osade ja teede lahendusi.

 • Detailplaneeringu koostamise täisteenus
 • Insenertehnilised eriosad nii detailplaneeringu mahus kui eraldiseisvalt

 

Maastikuarhitektuur


Loome maastikke ja ruumi, mis toimib ja kestab. Käsitleme nii avalikku- kui poolavalikku ruumi luues toimiva ja esteetiliselt nauditava elukeskkonna. Arutame koos, arvestame vajadustega, pakume lahendusi väärtustades olemasolevat.

Pakume maastikuarhitektuurseid töid nii detailplaneeringute mahus kui eraldiseisva projektina.

 • Maastikuarhitektuur detailplaneeringu mahus ja eraldiseisvalt
 • Parkide  ja väljakute kujundus
 • Väikevormid
 • Haljastusprojektid

 

Võta meiega ühendust


Planeerimisega kavandatakse inimeste tegutsemisõigust igapäevaselt tarbitavas ruumis ning seal aset leidvaid arenguid. Iga planeeringu eesmärk on leida parim lahendus, mis tasakaalustab erinevate valdkondade suundumusi ja vajadusi. Võta meiega ühendust!

 

Ivan Gavrilov

Detailplaneeringute üksuse juht

ivan.gavrilov@skpk.ee
+372 503 1352

Piret Kirs

Maastikuarhitekt
Projektijuht

piret.kirs@skpk.ee

Evelin Kuusik

Planeeringute spetsialist
Projektijuht

evelin.kuusik@skpk.ee