Meil on lisandunud uusi magistreid

Meie kaks tublit ja andekat kolleegi omandasid sel kevadel Tallinna Tehnikaülikoolis ehitusteaduskonnas magistrikraadi.

Elge Ninep omandas TTÜ ehitusteaduskonna keskkonnatehnika instituudis keskkonnakorralduse erialal magistrikraadi. Egle lõputöö teemaks oli “Mustoja seire ja vee kvaliteet”, mille juhendajaks oli Argo Kuusik.

Marko Toode omandas TTÜ ehitusteaduskonna teedeinstituudis tehnikateaduste magistrikraadi. Marko lõputöö teemaks oli “2+1 teede tehnilis-majanduslikud ja liiklusohutusalased aspektid”, mida juhendas Inna Romandi.

Uusi kordaminekuid!