Pärnu lennuvälja rekonstrueerimine

 

AS Tallinna Lennujaam ja Skepast&Puhkim OÜ sõlmisid lepingu, mille eesmärgiks on koostada Pärnu lennuvälja liiklusala rekonstrueerimise eskiis- ja tehniline eelprojekt.

Et Pärnu lennuvälja infrastruktuur vastaks rahvusvaheliselt aktsepteeritud tasemele (ICAO, EASA), on arendusprojekti eesmärgiks rekonstrueerida lennuvälja liiklusala (lennurada, perroon, ruleerimistee), projekteerida uus tulede süsteem ja perrooni valgustus, elektri,- sademevee- ja kanalisatsioonitrasside süsteemid, vajalikud nõuetekohased ohutusalad. Projekttööde teostamise lõpptähtaeg on 2018. aasta lõpp.

 

 

AS Tallinna Lennujaam and Skepast&Puhkim OÜ signed an agreement aimed at drafting a preliminary and technical preliminary project for the reconstruction of the traffic area of Pärnu airfield.

To meet an internationally accepted levels (ICAO, EASA) for Pärnu aerodrome infrastructure, the aim of the development project is to reconstruct the aerodrome traffic area (runway, apron, taxiway), design a new lighting system and apron lighting, electricity, rainwater and sewerage systems, required proper safety areas.

The deadline for completion of the design works is the end of 2018.