2+1 möödasõidulõikudega teedest

Viimastel aastatel on Eestisse ehitatud esimesed maanteelõigud, kus on vaheldumisi ühel suunal kaks sõidurada ning teisel suunal üks. Tegemist on nn 2+1 teedega, mis naaberriikidest on paljudele tuttavad. 2+1 teed sellisel kujul nagu need on Eestisse rajatud, on suuresti välja töötatud Rootsis 1990. aastate esimesel poolel.

Põhjuseks, miks sellist lahendust üldse kaaluda on mitu:

  • 1+1 teedel olukorras, kui liiklussagedus kasvab >6 000 a/ööp, muutub möödasõiduvõimaluse leidmine raskeks, kuna vastassuunalist liiklust on liialt palju. Seda olukorda raskendab liikluskoosseis (raskeliiklust), tee geomeetria (nähtavus kurvide, tõusud, langused) ja ristmikud ning mahasõidud.
  • Tee üldine liiklussagedus ei ole aga niivõrd suur, et oleks vajalik 2+2 maantee. Ühest piiri, millest alates on vajalik 2+2 siin ei ole ja see sõltub jällegi liikluskoosseisust, tee geomeetriast, ristmikest jms. Ideaalsetes oludes võib 1+1 tee läbi lasta ka 20 000 a/ööp, kuid teekasutajatele selline liikluskeskkond meeldiv ei ole. Seetõttu, kui prognoositav liiklus on >15 000 auto/ööp, tuleb tõenäoliselt otsustada 2+2 maanteede kasuks, kui aga vahemikus 6 000-15 000 autot/ööpäevas, siis on üheks võimalikuks lahenduseks 2+1 maanteed.

Suurema liiklussagedusega 1+1 teedel on raskemate liiklusõnnetuste põhiliseks põhjuseks laupkokkupõrked. Kui 1+1 maanteedel on möödasõit võimalik ainult vastassuuna vööndi kaudu siis keskpiirdega maanteede puhul (2+1 ka 2+2) on sõidusuunad eraldatud ja möödasõidud märksa ohutumad. Allolevast tabelist on näha, et 1+1 teed on umbes kaks korda ohtlikumad kui 2+1 teed:

Seega liiklusohutuse parandamine on üks peamisi tegureid miks 2+1 maanteid rajatakse. Kuigi vaheldumisi sõidusuundade kaupa 2-rajailste teelõikude rajamine ei suurenda tee enda läbilaskvust, loob see ohutud võimalused möödasõiduvajaduse rahuldamiseks ja võimaldab tagada suuremat keskmist kiirust ning ühtlasemat liiklusvoogu, mis kokkuvõttes tähendab ka teekasutajate suuremat rahulolu liikluskeskkonnaga.

Rajatud 2+1 teede puhul on aluseks võetud suuresti põhjamaade ehk maailma mõttes parima liiklusohutusega riikide tunnustatud praktikad. Diskussioon selle üle, kas rajatud lõigud on õnnestunud või mitte või ei ole lihtsalt (veel) meile harjumuspärased, toimub nii erialainimeste vahel kui ka ühiskonnas laiemalt. Samas omad selged kasutuskohad ja eelised 2+1 teedel on nii 1+1 teede kui ka 2+2 teedega võrreldes.

Andres Brakmann
/ Skepast&Puhkim infrastruktuuri osakonna juht